Localització i horaris

Gestió Economicoadministativa de la Formació no Reglada

Horari d'atenció al públic:

Nom

Unitat de Formació de Professorat Universitari

Ciutat
Lleida
Adreça

Campus de Cappont
C/ Pere de Cabrera, 5
25001

Telèfon
+34 973 703382/83

 

Matins : de dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 h
Tardes : dimarts de 15:30 a 17:30 h

De l'1 de juny al 15 de setembre: de 9:30 h a 14:00 h, excepte període de tancament UdL