pexels-fauxels-3184292

Formació del Professorat Universitari

Benvinguts a la pàgina web de formació del professorat de la Universitat de Lleida.

En dependència directa del Vicerectorat de Professorat, aquesta estructura gestiona la formació permanent del PDI, en forma de diferents activitats com poden ser cursos, seminaris, tallers o jornades.

Les activitats formatives engloben els tres àmbits principals en què es desenvolupa la tasca del professorat universitari: la docència, la recerca i la gestió.

Cada curs acadèmic, la unitat proposa un Pla integral de formació que es va adaptant a les tendències actuals. Aquest Pla sempre es planteja de manera oberta, acceptant noves propostes que puguin arribar per part dels centres, departaments i grups de recerca.

Esperem que els serveis que us ofereix Formació del Professorat Universitari us siguin d’utilitat. Podeu contactar amb nosaltres utilitzant l'adreça de correu electrònic formaciopdi@udl.cat.

*La formació del professorat de la UdL col·labora amb el Projecte Agenda 2030-ODS (UdL) per l'acompliment dels diferents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), continguts en l'Agenda 2030 adoptada per l'Assemblea General de les Nacions Unides.